​ ​
 

PRAKTISCH

Art Gym nodigt u uit voor deelname aan de 5de editie van ATAC, Artgym Try-out Acrobatic Competition.
Hieronder vindt u de algemene informatie.

1. CORONA MAATREGELINGEN:

Door stijgende coronacijfers zijn we genoodzaakt extra maatregelen te treffen, de zaal/cafetaria is enkel toegankelijk met een geldig covid safe ticket !

2. ALGEMENE INFORMATIE:

Deze competitie staat open voor alle clubs die formaties hebben in het A- B- C- I1- I2- en Recrea - niveau in de acrobatische gymnastiek. De competitie is gebaseerd op het reglement van de gymnastiekfederatie. De geboortejaren voor deelname aan de officiële Gymfed wedstrijden seizoen 2021 - 2022 gelden. We maken hier een uitzondering voor recrea. Jongere kinderen krijgen ook de kans op deel te nemen aan onze wedstrijd.

 

Recrea
○ Recrea balans 8-14 (°2014 - °2008)
○ Recrea balans 8-14+ (°2014 - °2007 en vroeger) 1 van de partners is ouder dan 14 j
○ Recrea combined 9-15 (°2013 - °2007) waarvan min 1 OP > 13 jaar (2009 - 2007)
○ Recrea combined 9-15+ (°2013 - ouder) 1 OP > 15 jaar (2006 en vroeger)

 

I2-niveau:
○ 9 - 14 (°2013-°2008)
○ 10 - 15 (°2012-°2007)

 

I1-niveau:
○ 9 - 14 (°2013-°2008)
○ 10 - 15 (°2012-°2007)

 

C-niveau

○ C 10-16 (°2012-°2006) 1 OP min 15 jaar

○ C 10-18 (°2012-°2004) 1 OP min 17 jaar

○ C 10-19+ (°2012 en ouder) 1 OP min 19 jaar

 

B-niveau:

○ B 11-17 (°2011-°2005) 1 OP min 15 jaar (2007)

○ B 11-18 (°2011-°2004) 1 OP min 17 jaar (2005)

○ B 11-19+ (°2011 en ouder) 1 OP min 19 jaar (2003 en vroeger)

 

A-niveau: Er mag max 6 jaar leeftijdsverschil zijn tussen de bovenpartner en de onderpartner(s).

○ A10-16 (°2012 tot °2006)

○ A11-18 (°2011 tot °2004)

○ A12-19 (°2010 tot °2003)

○ Asen Min. 13 jaar (°2009 en vroeger)3. CLUBCOMPETITIE:

In elk van de 5 niveaus wordt een clubcompetitie georganiseerd (A/B/C/I/Recrea). Wanneer een club deelneemt met 3 of meer formaties in een niveau komt deze automatisch in aanmerking voor deelname aan deze competitie. De 3 hoogste scores per discipline worden opgeteld. De club met de hoogste score is de winnaar van de clubcompetitie. Er zal 1 trofee per niveau uitgereikt worden. Bij een ex - aequo telt de hoogst behaalde score. Uitzonderingen: Club overschrijdende teams doen mee voor elke club waaruit ze zijn samengesteld. In geval van ex aequo wordt er gekeken naar de hoogst behaalde plaats van een formatie. Indien ook deze gelijk is, wordt er gekeken naar de hoogst behaalde score van een formatie.

4. DAGINDELING:

Het gedetailleerde wedstrijdschema zal meegedeeld worden na ontvangst van de voorlopige inschrijvingen. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan dit nog wijzigen.

5. LOCATIE:

Sporthal Eduardus Broeder Frederikstraat 3 2170 Merksem.  Er is voldoende parkeergelegenheid. Gelieve enkel op de voorziene plaatsen te parkeren! De wedstrijd en de opwarming gaan door op een verende vloer.

6. JURY:

Er dient minstens één jurylid opgegeven te worden. Van zodra een club 5 of meer gymnasten inschrijft voor een niveau, is het opgeven van een tweede jurylid verplicht.
Concreet betekent dit: ● Asen/A12-18/A13-19 ● A11-16 ● B ● C ● I1 ● I2 ● Recrea, per 5 gymnasten 1 jurylid
Bij een tekort aan opgegeven juryleden wordt een hoger inschrijvingsgeld gevraagd.

 7. MEDAILLES:

De winnaars van elke categorie krijgen een medaille (Goud-Zilver-Brons). Op zaterdag en zondag zal de formatie met de hoogste technische score een maillot  krijgen van onze partner Flying Fox 

8. DEADLINES INSCHRIJVINGEN (gesloten):

De inschrijvingsformulieren worden gemaild naar ATAC.Kapellen@gmail.com
Voorlopige inschrijvingen: ten laatste 19 september 2021.
Definitieve inschrijvingen: ten laatste 24 oktober 2021.
Gelieve één inschrijvingsformulier per club te gebruiken. In het geval van club overschrijdende teams dient een apart inschrijvingsformulier te worden gebruikt met de vermelding van de “clubnaam” die men wenst te zien in de startlijsten en resultaten.

9. INSCHRIJVINGSGELD:

Voldoende juryleden: € 10/gymnast
Onvoldoende juryleden per niveau bekeken:
Eén jurylid te weinig: € 12/gymnast
Twee juryleden te weinig: € 15/gymnast

10. TOEGANGSPRIJZEN:

6- 12 jaar: € 6/dag
Vanaf 13 jaar: €10/dag → €16/2 dagen
Er wordt geen korting gegeven op de toegangsprijs met Gymfed lidkaarten omdat deze wedstrijd geen initiatief is van Gymfed.

11. BETALING INSCHRIJVINGSGELD:

De inschrijvingsgelden van de gymnasten moeten ten laatste op 7 november 2021 overgeschreven zijn op:
Art Gym Kapellen
Heidestraat Zuid 181 2950 Kapellen
BE13 7895 8980 0939
> met duidelijke vermelding van Naam club, aantal gymnasten x € ….
Inschrijvingsgelden zijn niet terug opvraagbaar.
Formaties worden enkel tot de wedstrijd toegelaten wanneer het volledige inschrijvingsgeld ten laatste op 7 november 2021 overgeschreven werd.
Cash betaling op de dag zelf, alsook overschrijving achteraf wordt niet aanvaard.

12. MEDISCH TOEZICHT:

Tijdens de opwarming en wedstrijd zijn er hulpverleners aanwezig.

13. WEDSTRIJDBLADEN EN MUZIEK:

 Vóór 7 november 2021 verwachten wij alle muziek en wedstrijdbladen per mail naar ATAC.Kapellen@gmail.com
Graag als onderwerp van de mail: ‘naam van de club’ en ‘muziek’ of ‘wedstrijdbladen’
Wedstrijdbladen, recentste model Gymfed en in pdf maximum 1 bladzijde per wedstrijd!
Wedstrijdbladen die te laat binnen zijn: penalty per wedstrijdblad volgens regels van Gymfed.

Let op : de wedstrijdbladen moeten met acrocompanion gemaakt worden 

Muziek in MP3 formaat. Opgelet: een correct MP3 bestand heeft een bestandsgrootte van ongeveer 3 à 4MB.
Bestanden met een grootte van rond de 20 MB zijn waarschijnlijk geen echte MP3 bestanden en moeten nog worden omgezet. Enkel de naam wijzigen volstaat niet.

We raden aan om zeker een reserve CD/STICK met de muziek mee te brengen op de dag van de wedstrijd. Benoem de bestanden van de wedstrijdbladen en de muziek op volgende manier: NAAM CLUB_NIVEAU_DUO/GROEP_OEFENING_VOORNAMEN GYMNASTEN


Voorbeeld: Balansmuziek van een trio van Artgym dat deelneemt in A10-16. Artgym_A10-16_G_B_Line_Bo_Imme.MP3

Voorbeeld MP3 benaming
We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen op deze 5de editie van ATAC
Art Gym